อำเภอพัฒนานิคม

อำเภอพัฒนานิคม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลพบุรี และเป็นอำเภอที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอพัฒนานิคมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอพัฒนานิคมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 89 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

พัฒนานิคม

 

(Phatthana Nikhom)

 

14 หมู่บ้าน

 

 

 

 

6.

ชอนน้อย

 

(Chon Noi)

 

6 หมู่บ้าน

2.

ช่องสาริกา

 

(Chong Sarika)

 

13 หมู่บ้าน

 

 

 

 

7.

หนองบัว

 

(Nong Bua)

 

11 หมู่บ้าน

3.

มะนาวหวาน

 

(Manao Wan)

 

7 หมู่บ้าน

 

 

 

 

8.

ห้วยขุนราม

 

(Huai Khun Ram)

 

11 หมู่บ้าน

4.

ดีลัง

 

(Di Lang)

 

7 หมู่บ้าน

 

 

 

 

9.

น้ำสุด

 

(Nam Sut)

 

8 หมู่บ้าน

5.

โคกสลุง

 

(Khok Salung)

 

11 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอพัฒนานิคมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว

 • เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพัฒนานิคม

 • เทศบาลตำบลดีลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดีลังทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพัฒนานิคม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องสาริกาทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะนาวหวานทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสลุงทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนน้อยทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยขุนรามทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำสุดทั้งตำบล

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s