อำเภอลำสนธิ

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอลำสนธิตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

ประวัติศาสตร์

กิ่งอำเภอลำสนธิ ได้รับก่อตั้งขึ้นโดยแยก 6 ตำบล ออกจากอำเภอชัยบาดาล เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอชัยบาดาลเดิมนั้นกว้างขวางมาก ทำให้ทางราชการดูแลได้ไม่ทั่วถึง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอลำสนธิ เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[1]

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอลำสนธิแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

 

ลำสนธิ

 

(Lam Sonthi)

 

6 หมู่บ้าน

2.

 

ซับสมบูรณ์

 

(Sap Sombun)

 

7 หมู่บ้าน

3.

 

หนองรี

 

(Nong Ri)

 

13 หมู่บ้าน

4.

 

กุดตาเพชร

 

(Kut Ta Phet)

 

12 หมู่บ้าน

5.

 

เขารวก

 

(Khao Ruak)

 

6 หมู่บ้าน

6.

 

เขาน้อย

 

(Khao Noi)

 

5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอลำสนธิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำสนธิทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองรีทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดตาเพชรทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขารวกทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s