อำเภอหนองม่วง

อำเภอหนองม่วง ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2533 และเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2539

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอหนองม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

อำเภอหนองม่วงก่อตั้งโดยแยกพื้นที่บางส่วนออกมาจากอำเภอโคกสำโรง จัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองม่วง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี ได้ยื่นกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหนองม่วง เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอหนองม่วงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน

1.

หนองม่วง

 

(Nong Muang)

 

10 หมู่บ้าน

 

2.

บ่อทอง

 

(Bo Thong)

 

12 หมู่บ้าน

 

3.

ดงดินแดง

 

(Dong Din Daeng)

 

12 หมู่บ้าน

 

4.

ชอนสมบูรณ์

 

(Chon Sombun)

 

12 หมู่บ้าน

 

5.

ยางโทน

 

(Yang Thon)

 

10 หมู่บ้าน

 

6.

ชอนสารเดช

 

(Chon Saradet)

 

11 หมู่บ้าน

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอหนองม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองม่วง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองม่วง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง)

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทองทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงดินแดงทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนสมบูรณ์ทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางโทนทั้งตำบล

  • องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนสารเดชทั้งตำบล

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s