อำเภอเมืองลพบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

1.

ทะเลชุบศร

 

(Thale Chup Son)

 

 

 

 

 

 

13.

ท่าแค

 

(Tha Khae)

 

2.

ท่าหิน

 

(Tha Hin)

 

 

 

 

 

 

14.

ท่าศาลา

 

(Tha Sala)

 

3.

กกโก

 

(Kok Ko)

 

 

 

 

 

 

15.

นิคมสร้างตนเอง

 

(Nikhom Sang Ton-eng)

 

 

4.

โก่งธนู

 

(Kong Thanu)

 

 

 

 

 

 

16.

บางขันหมาก

 

(Bang Khan Mak)

 

 

5.

เขาพระงาม

 

(Khao Phra Ngam)

 

 

 

 

 

 

17.

บ้านข่อย

 

(Ban Khoi)

 

 

6.

เขาสามยอด

 

(Khao Sam Yot)

 

 

 

 

 

 

18.

ท้ายตลาด

 

(Thai Talat)

 

 

7.

โคกกะเทียม

 

(Khok Kathiam)

 

 

 

 

 

 

19.

ป่าตาล

 

(Pa Tan)

 

 

8.

โคกลำพาน

 

(Khok Lam Phan)

 

 

 

 

 

 

20.

พรหมมาสตร์

 

(Phrommat)

 

 

9.

โคกตูม

 

(Khok Tum)

 

 

 

 

 

 

21.

โพธิ์เก้าต้น

 

(Pho Kao Ton)

 

 

10.

งิ้วราย

 

(Ngio Rai)

 

 

 

 

 

 

22.

โพธิ์ตรุ

 

(Pho Tru)

 

 

11.

ดอนโพธิ์

 

(Don Pho)

 

 

 

 

 

 

23.

สี่คลอง

 

(Si Khlong)

 

 

12.

ตะลุง

 

(Talung)

 

 

 

 

 

 

24.

ถนนใหญ่

 

(Thanon Yai)

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองลพบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหินทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลทะเลชุบศร

 • เทศบาลเมืองเขาสามยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาสามยอดทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลโคกตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้างตนเองทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลเขาพระงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพระงามทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลถนนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถนนใหญ่ทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลกกโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกโกทั้งตำบล

 • เทศบาลตำบลป่าตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตาลทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร (นอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี)

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโก่งธนูทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกะเทียมทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกลำพานทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงิ้วรายทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะลุงทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแคทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขันหมากทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านข่อยและตำบลสี่คลองทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายตลาดทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นทั้งตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตรุทั้งตำบล

รายชื่อสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ

โรงเรียนสังกัด สพฐ

โรงเรียนสาธิตสังกัด สกอ.

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

 • โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันการศึกษาในสังกัดการศึกษาเอกชน

สถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา

 • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้

 • โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี

 • โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจ

สถานที่ท่องเที่ยว

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s