ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน
           จังหวัดลพบุรีมีลักษณะดินส่วนใหญ่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

            1. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่จังหวัด เนื้อดินเป็นดินเหนียวเก็บกักน้ำได้ดี ในฤดูฝนจึงเหมาะที่จะใช้ในการทำนามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น อย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือในช่วงฤดูแล้ง สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอที่จะปลูกพืชได้

            2. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ในการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชหลายชนิด มากกว่าที่จะนำมาปลูกข้าวหรือทำนา ส่วนในที่ดอนและสภาพพื้นที่ค่อนข้างสูง มีความเหมาะสมอย่างมากในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

           3. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา จนกระทั่งพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก ค่อนข้างจะไม่มีศักยภาพในการปลูกพืชโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นดินตื้นถึงตื้นมาก ถ้าจะปลูกพืชควรเลือกพืชที่มีระบบรากตื้นมาปลูก

           4. กลุ่มพื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่จังหวัด

             ดินในจังหวัดลพบุรี แบ่งตามลักษณะชุดดินได้ทั้งหมด 94 ชุด แต่ละชุดดินมีปริมาณพื้นที่แตกต่างกัน โดยดินชุด Sing Buri series มีพื้นที่มากที่สุด ขณะที่ดินชุด Slope Complex-unit 7มีพื้นที่น้อยที่สุดเพียง 227 ไร่

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s