ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ
จังหวัดลพบุรีมีทรัพยากรแหล่งน้ำที่สำคัญมากมายหลายแห่ง ได้แก่

         1 แม่น้ำลพบุรี เป็นแม่น้ำที่แยกสาขาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วไหลผ่านจังหวัดลพบุรี บริเวณอำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมืองลพบุรี ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทำนาแล้ว ยังมีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งทางน้ำในท้องถิ่นอีกด้วย แม่น้ำลพบุรีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรีมีความยาวประมาณ 45 ก.ม.

         2 แม่น้ำป่าสัก ไหลจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไหลผ่านจังหวัดลพบุรี ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม ผ่านจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะแคบและเรียวยาวคล้ายขนนก มีความยาว 573 ก.ม. พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำสายนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่การเกษตรด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรี

         3 แม่น้ำบางขาม มีต้นกำเนิดจากคลองเล็กๆ ในเขตอำเภอบ้านหมี่ แล้วไหลรวมกับแม่น้ำลพบุรีที่เขตอำเภอท่าวุ้งมีความยาวทั้งสิ้น 20 ก.ม.

         4 ลำธารลำสนธิเป็นลำธารไหลผ่านเขตอำเภอลำสนธิและไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอชัยบาดาล ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอชัยบาดาล ต่อกับอำเภอศรีเทพ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทิศทางการไหลมาตามแนวเหนือใต้จนถึงละติจูดประมาณ 15 องศา 15 ลิปดาเหนือ บรรจบกับลำน้ำพญากลาง ซึ่งไหลจากเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ขึ้นมาทางเหนือจากบริเวณบรรจบดังกล่าว ลำสนธิจะเปลี่ยนทิศทางการไหลไปตามแนวตะวันตก – ตะวันออก ลงสู่แม่น้ำป่าสัก ในเขตตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล รวมความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร

          ชลประทาน

         1. โครงการชลประทานขนาดกลาง มี 11 โครงการ เป็นอ่างเก็บน้ำ 9 โครงการ และฝายคอนกรีต 2 โครงการ

         2. โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจำนวน 326 โครงการ เก็บน้ำได้ 30.25 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำชลประทานทั้งสิ้น 383,249 ไร่

         3. โครงการตามพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก เก็บน้ำได้ 20.10 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับน้ำ ประมาณ 72,397 ไร่

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s