ทรัพยากรแร่ธาตุ

ทรัพยากรแร่ธาตุ
ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญในจังหวัดลพบุรี มีดังนี้

        1. แร่เหล็ก แร่เหล็กที่สำคัญอยู่ที่บริเวณเขาทับควาย ในเขตอำเภอโคกสำโรง เป็นแหล่งแร่แบบแปรสัมผัส ปัจจุบันแหล่งแร่นี้มีการทำเหมืองอยู่ในรูปเหมืองเปิด เพราะชั้นปรากฏที่ระดับผิวดิน

        2. แร่ควอร์ตซ์ โดยทั่วไปพบในรูปของแร่ประกอบหินอัคนี เช่น หินแกรนิต แร่ในบางบริเวณของจังหวัดได้พบผลึกของแร่ควอร์ตซ์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสีต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาทำเครื่องประดับได้อย่างสวยงามเหมือนกับแร่ธรรมชาติที่มีค่า อื่นๆ มีความคงทนต่อการสึกกร่อนได้ดี และบางครั้งเกิดในสภาพที่มีแร่อื่นเจือปนทำให้เกิดสีลวดลายสวยงาม แร่รัตนชาติตระกูลควอร์ตซ์มีอยู่มากมายหลายชนิด แหล่งแร่ควอร์ตซ์ที่สำคัญในจังหวัดลพบุรีมีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่
– บริเวณบ้านโป่งหัวแหวน และบ้านห้วยดีเลิศ ในเขตอำเภอชัยบาดาล แร่ควอร์ตซ์จากแหล่งนี้รู้จักใน นาม “เพชรโมกุล” หรือโมกุล
– บริเวณเขาแหลม อำเภอโคกสำโรง สมญานามของแร่ควอร์ตซ์จากแหล่งนี้ คือ “เพชรเขาแหลม”
– บริเวณเขาพระงาม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 10 ก.ม. แร่จากแหล่งนี้เรียก กันว่า “เพชรเขาพระงาม”

         3. ดินมาร์ลหรือดินสอพอง เป็นดินที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ที่มาจากการผุสลายตัวของหินปูนผสมผสานกับแร่ดินเหนียว ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ในจังหวัดลพบุรี แหล่งแร่ดังกล่าวกระจายอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ ของตัวเมืองลพบุรี แต่มีปริมาณไม่มากนัก ชาวบ้านบริเวณแหล่งแร่จะนำแร่ดังกล่าวมาผลิตเป็นดินสอพองจนกลาย เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

         4. แร่อื่นๆ จังหวัดลพบุรีมีการพบแร่อื่นๆ อีกหลายชนิด แต่ยังขาดการสำรวจอย่างจริงจังเพื่อยืนยันบริเวณที่แน่นอน การนำมาใช้จึงเป็นเพียงการขุดค้นเพื่อแสวงหารายได้ของชาวบ้านในบริเวณแหล่งแร่ ได้แก่
– ทองคำ พบที่บริเวณตำบลบ่อทอง อำเภอโคกสำโรง และที่บ้านท่าจงโก ในเขตตำบลหนองรี อำเภอชัยบาดาล
– ทองแดง พบที่บริเวณเขาพระบาทน้อย ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี และบริเวณ เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง
– ฟอสเฟต พบที่บริเวณตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ ทั้งนี้โดยสภาพธรณีวิทยาของจังหวัดลพบุรี จะประกอบด้วยหินเปลือกโลกหลายชนิด สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้แตกต่างกันออกไป ซึ่งหินปูนนับว่ามีความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน โดยจะพบตามภูเขาซึ่งกระจายเป็นหย่อมในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s