ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในบริเวณจังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ตามปกติในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจะพัดพาความชื้นเข้าสู่แผ่นดิน ส่งผลให้เกิดฝนตกในบริเวณจังหวัดลพบุรี โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ส่วนระยะเวลาที่เหลือเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งจากประเทศจีนที่จะแผ่มาปกคลุม นอกจากนี้ยังมีพายุไซโคลนจากทะเลจีนใต้ ที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเช่นกัน
ปริมาณน้ำฝน
ลักษณะการตกของปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นแบบ bimodel rainfall ซึ่งมักมียอดอยู่ในเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน ส่วนการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี พบว่า ปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกจะมีมากเป็นบางช่วงและจะตกติดต่อกัน ทำให้ความเป็นประโยชน์ของปริมาณน้ำฝนต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในบางส่วนมากเกินความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปริมาณน้ำฝนของจังหวัดลพบุรี จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนของศูนย์บริการวชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรีระหว่างปี 2545 ถึง 2549 จะอยู่ในช่วง 791.9 มม. ถึง 1,268.1 มม. ฝนตกมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง วัดได้ 128.4 มม. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 
อุณหภูมิ
ในช่วงระหว่างปี 2545 ถึง 2549 จังหวัดลพบุรี จากข้อมูลรายงานอุตุนิยมวิทยาของศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี พบว่า อุณหภูมิสูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 31.5 องศาเซลเซียส ถึง 36.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วง 15.6 องศาเซลเซียส ถึง 25.8 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้คือ 38.4 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 และอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ 15.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2546 สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดตลอดปี มีค่าอยู่ในช่วง 34.1 องศาเซลเซียสถึง 34.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23.6 องศาเซลเซียส ถึง 24.7 องศาเซลเซียส

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s