ข้อสอบ

1. การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันออกแตกต่างจากการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันตกอย่างไร

 …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. ลัทธิขงจื๊อมุ่งเน้นในเรื่องอะไร

 …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโรมันคืออะไร

 …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการเมืองอย่างไร

 …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. เลขาธิการคนปัจจุบันขององค์การสหประชาชาติคือใคร และเข้ารับตำแหน่งเมื่อไร

 …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.ให้ใส่เครื่องหมาย (X)  หน้าข้อที่ผิด   และใส่เครื่องหมาย (/)  หน้าข้อที่ถูกต้อง

(……)    เหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่  11  กันยายน   ปี ค.ศ. 2001 เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

(……)    ผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์วันที่  11  กันยายน  2001 สวนใหญ่เป็นชาวแอฟริกา

(……)    สงครามระหว่างสหรัฐ – อิรักเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550

(……)    ปัจจุบันเหตุการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิรักได้สิ้นสุดลงไปแล้ว

(……)    ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่ในปัจจุบัน

7.ให้นำหัวข้อด้านขวามือมาเติมในช่องว่างหน้าหัวข้อทางด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง

(……)    การไปอัญเชิญเอาพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที่สุโขทัยครั้งแรก     ก.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(……)    ไพร่                                                                     ข.ชนชั้นทาส

(……)    ชนชั้นสูงสุดของอยุธยา                                                 ค.ประกาศเลิกไพร่และเลิกทาส

(……)    ชนชั้นต่ำสุดในสังคมไทย                                               ง.ประชาชนทั่วไป

(……)    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                               จ.ชนชั้นเจ้านาย

8.ให้เติมข้อความลงในช่องว่างให้ได้ประโยคที่ถูกต้องและสมบูรณ์

– อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บนที่ราบของแม่น้ำ…………………………..ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ………………………..เป็นอย่างยิ่ง

– เดิมเมืองสุโขทัยตกอยู่ใต้อิทธิพลของ………………และต่อมา……………………….เจ้าเมืองราดและ……………………….เจ้าเมืองบางยางทำการ……………………….ออกจากสุโขทัยและ………………………….เป็นราชธานีของไทยนับเวลาถึง………….ปีโดยมีราชวงศ์………………ปกครอง  มีพระมหากษัตริย์จำนวน 2 พระองค์

– การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเกิดขึ้นในรัชกาลที่………. โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหา…………………………โดยมีคณะบุคคลที่เรียกว่า……………….เป็นผู้ก่อการ

9.จงอธิบายรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมาพอเข้าใจ

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

10.จงบอกเหตุผลที่แนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไตไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรในปัจจุบัน

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s