สภาพสังคมของอียิปต์


การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์อิยิปต์นั้นเพื่อความเข้าใจง่าย นิยมแบ่งเป็น 3 ยุค คือ

(1). สมัยอาณาจักรเดิม (TheOld Kingdom)  ระยะเวลาประมาณ              2800-2300 B.C.

(2). สมัยอาณาจักรกลาง (The Middle Kingdom) ระยะเวลาประมาณ      2100-1788 B.C.

(3). สมัยจักรวรรดิ (The Empire Age)  ระยะเวลาประมาณ                        1580-1090  B.C.

อารยธรรมที่อิยิปต์โบราณริเริ่ม

1.ระบบการปกครองอย่างมีแบบแผน  ตอนต้นๆ (สมัยราชอาณาจักรต้นและอาณาจักรกลาง) อิยิปต์ปกครองด้วยระบบเจ้าผู้ปกครองนคร

ฟาโรห์ทรงเป็นทั้งกษัตริย์และประมุขทางศาสนาด้วย ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นและขยายตัวกว้างออกไป พระมีอำนาจมากขึ้น ศาสนาจึงแยกตัวออกไป เป็นหน้าที่ของพระ การปกครองภายใน (ส่วนกลาง) ฟาโรห์ทรงเป็นหัวหน้ารัฐบาลกุมอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และตุลาการ   พลเมืองอิยิปต์โบราณมีหลายชนชั้น แต่ไม่มีการแบ่งวรรณะตายตัว (อย่างอินเดีย) ชนชั้นดังกล่าวได้แก่ พระ นักรบ เสมียน ช่าง กรรมกร ชาวนา และพวกทาส สตรีอียิปต์ได้รับการยกย่องและมีสิทธิมาก มีการทำทะเบียนสำมะโนครัวใหม่เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บภาษีทุกๆ 3 ปี และมีการออกกฎหมายใช้บังคับเหมือนกันทั่วประเทศ

2.วิศวกรรม เป็นชาติแรกที่รู้จักการใช้เครื่องผ่อนแรง เช่น เลื่อน ลูกรอก และคันกว้าน สำหรับเคลื่อนที่และยกของหนัก มีความเจริญทางด้านวิศวกรรมและชลประทานมาก        เป็นชาติแรกที่ริเริ่มการทดน้ำด้วยวิธีสร้างเขื่อนด้วยคันดิน ขุดทะเลสาบและคูคลองระบายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการคมนาคม สำหรับการชลประทานนั้นมีการตรวจสอบระดับน้ำทุกปีเพื่อประโยชน์สำหรับการทดน้ำในปีต่อไป

3.การทำปฏิทิน ตอนแรกใช้ดวงจันทร์เป็นหลัก (จันทรคติ) ปีหนึ่งมี 360 วัน ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ระบบสุริยคติ ปีหนึ่งมี 365 วัน แบ่งปีออกเป็น 12 เดือนๆหนึ่งมี 30 วัน เศษ 5 วัน ที่เหลือนำไปเพิ่มไว้ที่เดือนสุดท้ายของปีโดยจัดเป็นวันฉลองพืชผลสมัยราชวงศ์ทอเลมีได้มีการเพิ่มวันที่ขาดหายไป 1 วันทุกๆ 4 ปี (อธิกมาส)

ฤดูกาลปีหนึ่งแบ่งเป็น 3 ฤดูคือฤดูน้ำหลาก ฤดูไถหว่านและฤดูเก็บเกี่ยว การเรียกชื่อปี ตอนแรกตั้งชื่อปีตามเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิด เช่น
ปีน้ำมาก ปีไฟไหม้ใหญ่ และปีโรคป่วง ตอนหลังเปลี่ยนนมาใช้นับปีครองราชย์ของฟาโรห์แทน

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no25/sec01p26.htm

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s