อารยธรรมโลก

อารยธรรม Civilization คือ สิ่งที่มนุษย์ช่วยกันสั่งสมขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อดีตของมนุษย์นั้นยืนยาว ถ้านับเมื่อมนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรยิ่งยาวนานกว่าเพราะมนุษย์ถือกำเนิดในโลกนี้ประมาณ 3.5-5 ล้านปีล่วงมาแล้ว ช่วงของการประดิษฐ์ตัวอักษรถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในแต่ละสมัยของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ ยังแบ่งเป็นสมัยย่อยๆ เช่น ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

ดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ เช่นบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส ก็เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย  อารยธรรมอิยิปต์ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ (ยาวที่สุดในโลก) ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้อียิปต์สามารถดำรงอยู่ได้อารยธรรมกรีกโบราณเจริญอยู่บริเวณแผ่นดินกรีกในยุโรป และชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีศูนย์กลางที่นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ต้าและในเวลาใกล้เคียงกันนั้น ได้เกิดอารยธรรมโรมันในคาบสมุทรอิตาลี ในทัศนะของโลกตะวันตก โรมันคือการพัฒนาขั้นสูงสุดของอารยธรรมโบราณ เพราะมีการรวมดินแดนทั้งหมด ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นจักรวรรดิโรมัน ซึ่งได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากกรีก และส่งต่ออารยธรรมนั้นสู่โลกตะวันตกพื้นฐานความเจริญที่โรมันมอบให้ โลกต่อมาคือ ภาษา ตัวอักษร กฎหมาย การเมือง ศาสนา และศิลปะ

ในการจัดทำและค้นคว้าหาข้อมูลนี้ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลจากหนังสือคู่มือ อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมโลก นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือเรียน และใบความรู้ต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยศึกษามา ข้าพเจ้าได้นำมาดัดแปลงให้ได้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอารยธรรม ดังนั้นถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no25/index.htm

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s