วัฒนธรรมบาบิโลเนีย

วัฒนธรรมบาบิโลเนีย

อาจกล่าวได้ว่าอารยธรรมของอาณาจักรบาบิโลเนียเก่านั้นส่วนใหญ่ก็ได้รับมาจากอารยธรรมของพวกสุเมเรียน มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือความเจริญด้านกฎหมาย
ศาสนา และศิลปะ

ก.        ศาสนา  พวกบาบิโลเนียนนับถือเทพเจ้าของพวกตนและไม่ยอมรับนับถือเทพเจ้าของพวกสุเมเรียน เทพเจ้าที่สำคัญของบาบิโลเนีย คือ เทพมาร์ดุค       เดิมเป็นเทพประจำท้องถิ่นของบาบิโลน ต่อมาได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าสูงสุด  อย่างไรก็ตามยังมีอะไรบางอย่างเหมือนพวกสุเมเรียนคือ
การไม่เชื่อในโลกหน้า เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในศาสนาของพวกบาบิโลเนียก็คือ ความเชื่อในเวทมนต์คาถาและความเชื่อถือโชคลาง

ทางโครงสร้างสังคมของบาบิโลเนียนนั้นจะมีสภาพคล้ายพวกสุเมเรียน กล่าวคือมีชนชั้นสูงประกอบด้วย พระและข้าราชการ ชนชั้นกลางมีพวกช่างฝีมือและพ่อค้า
ส่วนชนชั้นต่ำคือ ชาวนาชาวไร่และทาส พวกทาสของบาบิโลเนียนได้รับการปฏิบัติอย่างดีและมักได้รับการปลดปล่อยเป็นเสรีชนมากที่สุด

สถานภาพสตรีของบาบิโลเนียนนั้นด้อยกว่าสตรีอิยิปต์ แต่ก็ยังอยู่ในสภายดีกว่าสตรีชาติอื่นในดินแดนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งถือว่าสตรีคือสมบัติส่วนตน และได้รับการปฏิบัติเยี่ยงทาส สตรีบาบิโลเนียนจะมีสิทธิตามกฎหมาย มีฐานะทางเศรษฐกิจได้รับการพิทักษ์ทางทรัพย์สินแต่สามีก็ยังสามารถขายภรรยาเพื่อชดใช้หนี้สินได้

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no25/sec01p07.html

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s